Giáo dục thể chất của các bé tại trường mầm non Asean Schools

Giáo dục thể chất là một loại hình giáo dục mà nội dung chuyên biệt là dạy học vận động (động tác) và phát triển có chủ định các tố chất vận động của con người.
Giáo dục thể chất là một loại hình giáo dục mà nội dung chuyên biệt là dạy học vận động (động tác) và phát triển có chủ định các tố chất vận động của con người. Tổng hợp quá trình đó xác định khả năng thích nghi thể lực của con người. Giáo dục thể chất được chia thành hai mặt riêng biệt, dạy học động tác và giáo dục các tố chất vận động.
Giáo dục thể chất cho trẻ mầm non trong nhà trường có ý nghĩa to lớn trong việc phát huy và bồi dưỡng nhân tố con người. Bởi vậy không chỉ ba mẹ mà thầy cô cũng cần chú trọng  hơn việc nâng cao rèn luyện thể chất của trẻ. Thầy cô gia tăng các hoạt động thể dục thể thao hay đơn giản là thầy cô có thể tích hợp nhiều các hoạt động thể chất vào việc học cho trẻ. Điều này vừa tạo điều kiện cho trẻ rèn luyện sức khoẻ lại vừa giúp trẻ củng cố kiến thức, nhớ lâu hơn trong việc học tập.
 
 
 
 
 
Mục đích của giáo dục thể chất:
 Phát triển năng lực chăm sóc và phát triển sức khỏe.
 Vận động cơ bản và phát triển các tố chất thể lực.
 Giúp học sinh hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, có lối sống lành mạnh.
 Có thể thao tác được những kỹ thuật cơ bản của các môn thể thao.
 Tạo sự yêu thích tham gia tập luyện, vận động thể dục thể thao.
 
 
 
 
HỌ VÀ TÊN BA MẸ *
Số điện thoại liên hệ *
Email
Ngày tháng năm sinh của bé
Khu vực đang sống