Toán học là một trong những ngành khoa học nhân tạo và là một trong những ngành khoa học quan trọng nhất của con người. Nó là nền tảng của các ngành khoa học tự nhiên khác. Toán học đã được hình thành vì quan điểm của con người không chỉ muốn biết mà còn muốn biết chính xác về sự vật, hiện tượng. Quan điểm này được gọi là quan điểm toán học có vai trò quan trọng đối với cuộc sống con người nói chung và cuộc sống cá nhân mỗi người nói riêng.
 
Toán học có nhiều ngành như: hình học, số học, đại số, các phép tính, thống kê ... và số học là 01 nhánh thiết yếu giúp hình thành các nhánh khác. Số học giúp chúng ta định lượng các yếu tố định tính của các vật thể.
 
 
Thật dễ dàng để thấy rằng tại một thời điểm nào đó, trẻ sẽ không còn dễ dàng chấp nhận bất cứ điều gì chúng ta đưa cho trẻ. Trẻ bắt đầu so sánh, đánh giá và thắc mắc một điều gì đó như "làm thế nào để có thể có các cái bánh nhỏ như vậy?". Trẻ không cảm thấy thoả mãn với nhiều hay ít hơn mà muốn tìm hiểu hoặc đặt câu hỏi về việc ít hơn hay nhiều hơn chính xác là bao nhiêu? Đó là thời gian mà tư duy toán học của trẻ thức tỉnh.  
 
Sự khác biệt của lĩnh vực toán học tại Aseanschoool
Tại Aseanschool trẻ sẽ được giới thiêu bằng một cách đặc biệt từ lúc bắt đầu đến lúc cuối. Cách chúng ta giới thiệu toán học cho trẻ là sẽ xem xét các yếu tố tâm lý bên trong đứa trẻ, điều này rất khác so với các phương pháp hoặc hoặc phương thức giảng dạy toán học khác.
 
 
Chúng tôi giới thiệu toán học không chỉ là 01 môn học mà còn là một phương tiện phát triển để đáp ứng nhu cầu nội tại của đứa trẻ.
Chúng tôi giới thiệu toán học vào đúng thời điểm trong giai đoạn nhạy cảm toán học của trẻ. Nhu cầu bên trong của trẻ tạo nên quan điểm toán học cho trẻ và khiến cho trẻ không còn thỏa mãn với các ấn tượng cảm giác nữa mà chỉ có thể được thỏa mãn khi có những thông tin chính xác.
 
 
Được giới thiệu một cách đặc biệt dựa trên các hoạt động trải nghiệm bằng tay với các khái niệm được vật chất hóa, nhiều kiến thức về toán học dễ dàng đến với tư duy của đứa trẻ và ở lại tiềm thức của chúng và trở thành một phần tính cách của đứa trẻ đó. Trẻ luôn làm việc hiệu quả với các giáo cụ và ý thức rõ hơn về những khái niệm đó trước khi được giới thiệu các tên gọi của chúng. 
 
 
Đối với giai đoạn từ 0-6, mọi việc đều có vai trò của chúng trong việc hình thành tính cách của đứa trẻ và toán học không phải là một ngoại lệ. Và ở trong Asean Schools, bởi vì chúng tôi xem xét những khía cạnh này khi giới thiệu giáo cụ toán học cho trẻ và một cách tự nhiên đứa trẻ sẽ nhận thấy toán học là một phần cực kỳ quan trọng của cuộc sống loài người. Vì vậy, không phải khó khăn để thấy rằng các bé tại Asean yêu thích toán học vì chúng đã xây dựng 01 tình yêu suốt đời cho toán học.
 
HỌ VÀ TÊN BA MẸ *
Số điện thoại liên hệ *
Email
Ngày tháng năm sinh của bé
Khu vực đang sống