Tuyển dụng

Tuyển dụng năm 2024

Tuyển dụng năm 2024

Asean Schools là hệ thống trường mầm non của Việt Nam được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, trên nền tảng phát huy các giá trị, bản sắc của nền giáo dục nước nhà đồng thời hội nhập và chắt ...

Tuyển dụng năm 2023

Tuyển dụng năm 2023

Asean Schools là hệ thống trường mầm non của Việt Nam được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, trên nền tảng phát huy các giá trị, bản sắc của nền giáo dục nước nhà đồng thời hội nhập và chắt ...

Tuyển dụng năm 2022

Tuyển dụng năm 2022

Asean Schools là hệ thống trường mầm non của Việt Nam được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, trên nền tảng phát huy các giá trị, bản sắc của nền giáo dục nước nhà đồng thời hội nhập và chắt ...

Quy trình tuyển chọn giáo viên tại Asean Schools

Quy trình tuyển chọn giáo viên tại Asean Schools

Để trở thành giáo viên của Asean Schools, các ứng viên đều phải trải qua quy trình tuyển dụng nghiêm ngặt cũng như phải vượt qua bài kiểm tra chuyên môn đầu vào và kỳ phỏng vấn, dạy thử trước Hội ...

Tiêu chí tuyển chọn giáo viên của Asean Schools

Tiêu chí tuyển chọn giáo viên của Asean Schools

Với tầm nhìn trở thành Hệ thống trường mầm non theo tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, Asean Schools có các tiêu chí riêng trong tuyển dụng và thu hút nhân tài. Giáo viên gia nhập Asean ...

Tuyển dụng nhân sự năm 2021

Tuyển dụng nhân sự năm 2021

Thực hiện kế hoạch mở rộng và phát triển hệ thống, Asean Schools cần tuyển một số cán bộ, giáo viên năm 2020, cụ thể như sau:

Tuyển sinh
HỌ VÀ TÊN BA MẸ *
Số điện thoại liên hệ *
Email
Ngày tháng năm sinh của bé
Khu vực đang sống