Tầm nhìn

      

Sứ mệnh

Trở thành hệ thống trường mầm non đạt chuẩn quốc tế về chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, trên nền tảng kế thừa và phát huy các giá trị, bản sắc của nền giáo dục nước nhà đồng thời hội nhập và chắt lọc tinh hoa của các nền giáo dục tiên tiến khác trên thế giới.

     aseanschools 

Kiến tạo một nền giáo dục vì hòa bình, nơi nuôi dưỡng tâm hồn và tôn trọng từng nhịp độ phát triển tự nhiên của mỗi trẻ, từ đó giúp trẻ đạt tới tiềm năng tối đa của bản thân, giúp các em thành công ở bậc học cao hơn, tạo dựng nền tảng học tập suốt đời để trở thành những công dân tinh hoa của Việt Nam.

 

 

HỌ VÀ TÊN BA MẸ *
Số điện thoại liên hệ *
Email
Ngày tháng năm sinh của bé
Khu vực đang sống