Các bé của Asean Schools học bài hăng say vẫn không quên công tác phòng chống Covid-19

Các bé tại Asean học bài hăng say nhưng vẫn không quên công tác phòng chống Covid-19

Tại cổng vào đưa đón học sinh, chúng tôi đã lập các chốt kiểm soát phòng dịch, đo thân nhiệt của tất cả những ai ra vào trường.

 

Phụ huynh đưa đón con đến trường được kiểm tra thân nhiệt tại cổng kiểm soát

 

Các bé trước khi vào lớp cũng nghiêm túc thực hiện việc đo thân nhiệt và đeo khẩu trang

 

Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn chỉ đạo về việc phòng chống dịch Covid-19, cho các con ngồi giãn cách trong suốt quá trình học tại lớp.

 

 

Các giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc

 

 

HỌ VÀ TÊN BA MẸ *
Số điện thoại liên hệ *
Email
Ngày tháng năm sinh của bé
Khu vực đang sống