"Show and Tell" Quả trứng nhỏ đáng yêu của các bạn nhỏ 18- 24 tháng tuổi

🐣🐥 “Show and tell” là một trong những hoạt động thường xuyên được tổ chức trong các giờ học của các bạn nhỏ 18-24 tháng tuổi tại Asean School. Tiến học gúp trẻ biết được hình dáng của quả trứng, quả trứng có từ đâu và biết quả trứng của con gà được ấp thì sẽ nở ra gà con 🐣🐥 Rèn kỹ năng ghi nhớ và trẻ tự tin nói trước đám đông.
HỌ VÀ TÊN BA MẸ *
Số điện thoại liên hệ *
Email
Ngày tháng năm sinh của bé
Khu vực đang sống