Giò học Tiếng Anh trong tiết trời mua thu tràn đầy năng lượng của các bé tại Asean School

Giò học Tiếng Anh trong tiết trời mua thu tràn đầy năng lượng của các bé tại Asean School

🌳 Đến với những giờ học tiếng Anh của học sinh AseanSchool phụ huynh có thể dễ dàng thấy một không khí luôn sôi nổi và tràn đầy năng lượng của cả cô và trò. 🌳 Tiếng Anh là một môn học được các ...

Giò học Tiếng Anh trong tiết trời mua thu tràn đầy năng lượng của các bé tại Asean School

Giò học Tiếng Anh trong tiết trời mua thu tràn đầy năng lượng của các bé tại Asean School

🌳 Đến với những giờ học tiếng Anh của học sinh AseanSchool phụ huynh có thể dễ dàng thấy một không khí luôn sôi nổi và tràn đầy năng lượng của cả cô và trò. 🌳 Tiếng Anh là một môn học được các ...

Giờ học Tiếng Anh ngoài trời tràn đầy năng lượng tại Asean School

Giờ học Tiếng Anh ngoài trời tràn đầy năng lượng tại Asean School

Tự tin nói Tiếng Anh cùng với các bé 24-36 tháng

Tự tin nói Tiếng Anh cùng với các bé 24-36 tháng

Trẻ 3-4 tuổi học tiếng Anh tại Asean Schools với LittleSEED

Trẻ 3-4 tuổi học tiếng Anh tại Asean Schools với LittleSEED

Là một phần của gia đình GrapeSEED, LittleSEED đưa tới những tiếp xúc đầu tiên với ngôn ngữ tiếng Anh cho các em nhỏ trong độ tuổi 36-48 tháng, giúp trẻ có được một lợi thế từ rất sớm. Trẻ sẽ học các ...

Học tiếng Anh tại Asean Schools với GrapeSEED

Học tiếng Anh tại Asean Schools với GrapeSEED

GrapeSEED áp dụng nguyên lý TIẾP NHẬN NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN. Chương trình giúp học sinh có được sự tự tin và sử dụng thành thạo tiếng Anh bằng cách áp dụng quá trình tiếp nhận ngôn ngữ liên tục thông qua ...

Giáo dục cho những bộ óc nhỏ tuổi đúng thời điểm

Giáo dục cho những bộ óc nhỏ tuổi đúng thời điểm

Khi cha mẹ đầu tư cho việc học tiếng Anh ngay từ những năm đầu đời của con thì cha mẹ đã biết tận dụng đúng thời điểm tối ưu bởi:

HỌ VÀ TÊN BA MẸ *
Số điện thoại liên hệ *
Email
Ngày tháng năm sinh của bé
Khu vực đang sống