Quy định về việc giao /nhận trẻ trong tình hình mới

Nhằm bảo đảm công tác phòng dịch trong tình hình mới, Asean Schools đề nghị Quý phụ huynh và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác giao/nhận trẻ.
1. Yêu cầu chung:
 
1.1. Đối với học sinh và phụ huynh:
 
- Thực hiện khai báo sức khỏe và đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến trường (Nếu trẻ có biển hiện sốt, ho, khó thở đề nghị phụ huynh cho trẻ ở nhà) và nộp phiếu khai báo sức khỏe cho nhà trường khi giao/nhận trẻ (gửi kèm mẫu phiếu).
 
- Chuẩn bị cho trẻ khâu trang và hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang đúng cách trên đường đến trường và trong thời gian ở lại trường.
 
- Thực hiện nghiêm túc quy trình giao/nhận trẻ theo quy định của nhà trường.
 
1.2. Đối với cán bộ, giáo viên và người lao động nhà trường:
 
- Thực hiện khai báo sức khỏe và đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến trường (Nếu có biển hiện sốt, ho, khó thở đề nghị nghỉ ở nhà và thông báo ngay cho nhà trường) và nộp phiếu khai báo sức khỏe cho nhà trường khi đến trường (gửi kèm mẫu phiếu).
 
- Đeo khẩu trang đúng cách trên đường đến trường và trong thời gian làm việc tại trường.
 
- Thực hiện nghiêm túc quy trình giao/nhận trẻ và các quy định khác có liên quan trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.
 
2. Thời gian giao/nhận trẻ:
 
- Buổi sáng (Từ 06h40 đến 08h00): Phụ huynh đưa trẻ đến trường, nộp phiếu khai báo sức khỏe, qua chốt kiểm tra thân nhiệt và thực hiện việc giao trẻ tại khu vực lễ tân theo hướng dẫn của cán bộ nhà trường (không tự ý đưa trẻ lên lớp).
 
- Buổi chiều (Từ 16h00 đến 17h00): Phụ huynh đến trường, qua chốt kiểm tra thân nhiệt và thực hiện việc nhận trẻ tại khu vực lễ tân theo hướng dẫn của cán bộ nhà trường (không tự ý lên lớp đón trẻ).
 
3. Trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong công tác giao/nhận trẻ:
 
- Hướng dẫn phụ huynh và học sinh thực hiện quy trình giao/nhận trẻ.
 
- Tiếp nhận phiếu khai báo sức khỏe của học sinh và phụ huynh.
 
- Đo thân nhiệt lại cho học sinh, phụ huynh và trao đổi nhanh với phụ huynh về tình trạng sức khỏe của trẻ (tuyệt đối không nhận trẻ có biểu hiện sốt, ho, khó thở...).
 
- Hướng dẫn trẻ rửa tay bằng nước sát trung khô và giúp trẻ thực hiện việc di chuyển lên lớp theo đúng quy định về giãn cách. Thang máy chỉ được phép sử dụng cho 4 người/lần, khuyến khích việc di chuyển bằng cầu thang bộ.
 
- Thường xuyên rửa tay và thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang đúng cách khi giao tiếp với trẻ và phụ huynh.
 
4. Trách nhiệm của phụ huynh trong công tác giao/nhận trẻ:
 
- Đưa trẻ đến trường đúng giờ à để xe đúng nơi quy định.
 
- Cùng trẻ xếp hàng bảo đảm giãn cách theo hướng dẫn của nhà trường.
 
- Nộp phiếu khai báo sức khỏe và hợp tác để nhà trường đo lại thân nhiệt.
 
- Thường xuyên rửa tay và thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang đúng cách trong toàn bộ thời gian có mặt tại trường.
 
- Thực hiện việc giao/nhận trẻ theo đúng quy định (tuyệt đối không tự ý đưa trẻ lên lớp khi không được sự đồng ý của cán bộ nhà trường).
 
5. Trách nhiệm của bảo vệ nhà trường:
 
- Đóng/mở cổng trường, cửa thang bộ, thang máy đúng giờ theo quy định.
 
- Bảo đảm có mặt đúng vị trí theo quy định với trang phục bảo vệ, gọn gàng, sạch sẽ. Thực hiện việc chào hỏi và hướng dẫn phụ huynh để xe và thực hiện việc giao/nhận trẻ đúng quy định với thái độ ân cần, niềm nở và chu đáo.
 
- Kiểm soát chặt chẽ người ra vào khuôn viên nhà trường. Chủ động nhắc nhở cán bộ, phụ huynh và học sinh thực hiện nghiêm túc việc giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn hóa trong công sở.
 
- Chủ động yêu cầu khách, phụ huynh, học sinh thực hiện việc rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách và thực hiện việc đo thân nhiệt.
 
- Trong thời gian nhà trường hoạt động trở lại, tuyệt đối không cho người lạ vào khuôn viên nhà trường chơi khi không được phép của lãnh đạo nhà trường.
 
6. Trách nhiệm của cán bộ quản lý:
 
- Chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác giao/nhận trẻ theo đúng các nội dung của quy định này, bảo đảm công tác giao/nhận trẻ được thực hiện an toàn, thân thiện, hiệu quả phù hợp với những quy định trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đáp ứng đầy đủ 15 tiêu chí trường học an toàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
- Chủ động phát hiện và kịp thời xử lý những nguy cơ có thể gây mất an toàn cho trẻ, phụ huynh và cán bộ, giáo viên nhà trường.

 

HỌ VÀ TÊN BA MẸ *
Số điện thoại liên hệ *
Email
Ngày tháng năm sinh của bé
Khu vực đang sống