Tuyển sinh năm học 2024 - 2025

Với sứ mệnh kiến tạo một nền giáo dục vì hòa bình, nơi nuôi dưỡng tâm hồn và tôn trọng từng nhịp độ phát triển tự nhiên của mỗi trẻ, qua đó giúp trẻ đạt tới tiềm năng tối đa của bản thân và thành công ở bậc học cao hơn, Asean School tự hào là ngôi trường tiên phong trong việc áp dụng các chương trình và phương pháp giáo dục hội nhập và tiên tiến nhất.

1. Tuyển sinh khối nhà trẻ:

- Từ 13 đến 36 tháng tuổi: 36 học sinh.

- Quy mô lớp tối đa 15 học sinh/lớp.

2. Tuyển sinh khối mẫu giáo:

- 3 tuổi: 31 học sinh (quy mô tối đa 20 học sinh/lớp)

- 4 tuổi: 28 học sinh (quy mô tối đa 20 học sinh/lớp)

- 3 tuổi: 28 học sinh (quy mô tối đa 25 học sinh/lớp)

3.Ưu đãi chung về học phí:

- Giảm 15% học phí khi học sinh đóng học phí theo năm học.

- Giảm 10% học phí khi học sinh đóng học phí theo học kỳ.

- Phụ huynh có hai con cùng học, thì con thứ hai được giảm thêm 5% học phí. 

4. Ưu đãi tuyển sinh đợt tháng 7,8 năm 2024:

- Giảm 10% học phí đến hết ngày 31/12/2024.

- Giảm 5% học phí cho mỗi học sinh, khi đăng ký theo nhóm 3.

- Giảm 3% học phí cho mỗi học sinh, khi đăng ký theo nhóm 2.

- Áp dụng với học sinh nhập học trước ngày 30/8/2024.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quy trình tuyển sinh tại Aseanschool (aseanschools.edu.vn)

Quy định về công tác giao trẻ, nhận trẻ tại Aseanschool (aseanschools.edu.vn)

Định hướng giáo dục của Asean Schools

HỌ VÀ TÊN BA MẸ *
Số điện thoại liên hệ *
Email
Ngày tháng năm sinh của bé
Khu vực đang sống